YARIŞMA AMACI
"Başbakan Adnan MENDERES'in Yaşamı ve Siyasal Mücadelesi" ana başlığı altında Adnan Menderes'in yaşamının, Türk siyasetine katkılarının, toplumla kurduğu iletişimin ve gelecek kuşaklara bıraktığı mirasın nesnel olarak değerlendirilmesi suretiyle, gençlerimizin MENDERES'i yakından tanımalarını sağlamak.

Söz konusu bilimsel araştırma ve incelemelerle farklı bakış açılarının ortaya çıkarılması ve değerlendirmelerin bilimsel yollarla topluma sunulması amaçlanmaktadır.
YARIŞMA KONUSU
"Başbakan Adnan MENDERES'in Yaşamı ve Siyasal Mücadelesi"ne ilişkin bilimsel araştırma ve incelemeler.