TME² NEDİR? VİDEO ÖRNEK OLAY VERİ BANKASI KADROMUZ TUBİTAK DESTEĞİ İŞ BİRLİĞİ KURUMLAR MAKALELER KONGRELER KAYNAKLAR
ANA SAYFA LİNKLER İLETİŞİM
  GÜNCEL HABERLER
Aydın ili merkez ve ilçelerde bulunan ve bizimle çalışmak isteyen öğretmenler lütfen bizimle irtibata geçiniz.
  RESİM GALERİLERİ
» I. ÇALIŞTAY - MAYIS 2009
» II. ÇALIŞTAY - EYLÜL 2009
  KULLANIM KILAVUZU
Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz?
Kullanım Kılavuzu için tıklayınız
  TME² NEDİR?

TME2 - TEKNOLOJİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ

Proje konusmuz, teknolojinin eğitime özellikle matematik eğitimine entegre edilmesidir. Teknoloji, teknoloji kullanımı, matematik, matematik öğretimi ve bu disiplinlerin birbiriyle entegrasyonunu amaçlamaktadır. Teknolojinin sırf teknoloji öğretilsin diye amaç olarak kullanımından çok, matematik öğretiminde öğrencilerin öğrenimine pozitif anlamda bir katkı sağlayan, onları destekleyen ve geliştiren bir araç olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu anlamıyla teknolojinin öğrenmeyi destekleyen iyi bir araç olarak kullanıldığı düşünülen "en iyi matematik öğretim uygulamaları" video örnek olaylar geliştirilerek öğretmen adayları ve öğretmenlerin yararlanması amaçlı olarak onlara sunulacaktır.

Öğretim olayı başlı başına karmaşık bir iştir. Öğretmen adayları ve öğretmenler etkili bir öğretim yapabilmek için gerekli bilgi ve yetenekleri kazanmış olmalıdırlar. Teknoloji kullanımı bu yeteneklerin günümüz eğitim sistemi için en gerekli görülenlerinden biridir. Ancak araştırmalar göstermektedir ki, öğretmenler teknolojiyi öğretimlerinde kullanmak konusunda kendilerini hazır hissetmemektedirler.

Teknolojinin hayatımıza girişi hem fırsatları hem de problemleri beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte teknolojinin beraberinde getirdiği yeni metot, teknik ve öğrenme ortamlarının okullarımıza sağlayacağı potansiyel ortadadır. Bu yönüyle teknolojinin öğretimde kullanılması eğitimsel reform girişimlerine de doğrudan etki etmiştir. Teknolojinin öğretime entegre edilmesinin karmaşık gözükmesi ve öğretmenlerin teknoloji kullanımındaki zorlukları, yeni çözüm stratejilerinin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir.

Amacımız, teknolojinin matematik öğretimine en iyi ve en yenilikçi şekilde entegre edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda zengin video örnek olaylar geliştirilmesini hedefleyen bu projemizin üç ayağı bulunmaktadır. Birinci ayağını öğretmen adayları, ikinci ayağını öğretmenler ve üçüncü ayağını ise fakülte öğretim elemanları oluşturmaktadır. Bu doğrultuda projemiz, teknolojinin eğitimde kullanımını etkili kılarak öğretmen yetiştirme programlarını geliştirebilmeyi, öğretmen adayları ve öğretmenlere en yeni ve etkili metot yöntemleri tanıtmayı ve onları bu konuda eğitmeyi, öğretmenlere bir başkasının sınıf ortamını ve uygulamalarını görebilmeyi, olumlu ve olumsuz yanlarını tartışabilmeyi, bu konuda uzman görüşü alabilmeyi ve gördüklerini kendi sınıflarında uygulayabilme şansı verebilmeyi amaçlamaktadır.

Teknolojinin Matematik Eğitimine Entegrasyonu