KENTİMİZDEKİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KEŞFEDİYORUZ
BİLİM OKULU


Proje, Aydın kent merkezindeki ilköğretim öğrencilerinde Aydın’daki, tarihöncesinden günümüze çeşitli toplumlar tarafından üretilmiş kültür varlıklarına ilişkin farkındalık oluşturmayı ve öğrencilerin bu varlıkların koruması ve sahiplenilmesiyle ilgili duyarlılığını artırmayı amaçlamaktadır.

Bu ana amaç çerçevesinde temel hedefleri şunlardır