S E M P O Z Y U M

                                 Anasayfa
            
                        Bilim Kurulu
     
       Düzenleme Kurulu
       
                     Katılım

Başvuru Formu
U  L  U  S  A  L

Antik Yunan'da Felsefe ve Çağımıza Etkileri

14-16 N i s a n 2010
AYDIN
                          Sempozyum Afişi

                    Program
            
             Konaklama
     
       İletişim
        
Duyurular
KATILIM

Katılım ücreti 100 TL. olup, 20 Mart 2010 tarihine kadar Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünün aşağıda belirtilen hesabına yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların barınma ve yemek ücretleri (hava koşulları uygun olursa Milet gezisi) Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünce karşılanacaktır.


Banka Hesabı:
Ziraat Bankası Aydın Şubesi
Rektörlük Hesap No: 39621540-5001

IBAN: TR640001000033396215405001
ουσια
   επιστημη
     ηθικη
       πολιτικα
   varlık
       bilgi
           etik
           politika