S E M P O Z Y U M

                                 Anasayfa
            
                        Bilim Kurulu
     
       Düzenleme Kurulu
       
                     Katılım

Başvuru Formu
U  L  U  S  A  L

Antik Yunan'da Felsefe ve Çağımıza Etkileri

14-16 N i s a n 2010
AYDIN
                          Sempozyum Afişi

                    Program
            
             Konaklama
     
       İletişim
        
Duyurular
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ

ULUSAL SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Günümüzde felsefenin içinde bulunduğu durumla ilgili tartışmalar olduğunu biliyoruz. Felsefenin dünya sorunlarına getirdiği çözüm önerileri ya da dünya problemlerini görme ve çözüme kavuşturma konusunda birbirini çelen görüşlerle karşılaşmaktayız. Bu tartışmalarda felsefenin alanı, yeri ve üstlenebileceği görevle ilgili anlaşmazlıklar da bulunmaktadır. Ne var ki, neredeyse her alanda çağının problemlerine eğilenlerin, ama çağını aşan görüşleriyle düşünce dünyasına damgasını vuranların Eskiçağ düşünürleri olduğunda hemen hemen hemfikiriz. Bizlere bilimi ve felsefeyi armağan edenlerin görüşleri gücünden bir şey yitirmeksizin yanıbaşımızda duruyor. Bu yüzden onların görüşlerine kulaklarımızı daha çok açmak istedik.
  
Dünyaya yönelme tavrında olan Eskiçağ filozoflarının görüşlerinin, günümüz felsefesi üzerindeki etkileri de açıktır. Ama Eskiçağ filozoflarının dünyaya yönelme tavrıyla günümüz filozoflarının dünyaya yönelme tavrı acaba aynı mıdır? Günümüz filozofları Eskiçağ filozofları gibi çağının tanıkları olarak görülebilir mi? Eskiçağ ve günümüz filozofları aynı oranda özgür olabilen kişiler midir? Bu ve benzeri sorunlar bağlamında, bu Sempozyumda amaçlanan, felsefenin ne demek olduğunu, felsefe yapmayı ve felsefi düşünceyi dünyamıza armağan edenlerin görüşlerini bir kez daha tartışmaktır.
  
Sempozyumun alt başlıkları Eskiçağda Varlık, Bilgi, Etik ve Politika olarak belirlenmiş ve bu yanıyla sınırlandırma getirilmiştir. Temele Eskiçağ düşüncesi alınmakla birlikte, bu alanlarda Eskiçağ düşüncesinin günümüze etkilerini belirten, gösteren konuların tartışılması da düşünülmektedir.
  
Sempozyuma katılmak isteyenlerin 400 ile 600 sözcük arasındaki bildiri özetlerini en geç 25 Ocak 2010 tarihine kadar aşağıdaki yazışma adresine göndermelerini bekliyoruz. Bildiri özetleri Bilim Kurulunca değerlendirilecek ve kabul edilen bildirilerin sahiplerine ayrıca davet yazısı gönderilecektir.


Düzenleme Kurulu Adına
Yrd. Doç. Dr. Yavuz KILIÇ


Çağrı Metni İndir
ουσια
   επιστημη
     ηθικη
       πολιτικα
   varlık
       bilgi
           etik
           politika
* Sempozyum ücretinin yatırılması ...               * Sempozyum programı...                    * Konaklama adreslerine...