S E M P O Z Y U M

                                 Anasayfa
            
                        Bilim Kurulu
     
       Düzenleme Kurulu
       
                     Katılım

Başvuru Formu
U  L  U  S  A  L

Antik Yunan'da Felsefe ve Çağımıza Etkileri

14-16 N i s a n 2010
AYDIN
    DÜZENLEME KURULU

Yavuz Kılıç (Sempozyum Başkanı)

Talip Kabadayı

Hakan Çörekçioğlu

Meral Işıldak

Erdal İsbir

Tuncay Saygın

ουσια
   επιστημη
     ηθικη
       πολιτικα
   varlık
       bilgi
           etik
           politika
                          Sempozyum Afişi

                    Program
            
             Konaklama
     
       İletişim
        
Duyurular