S E M P O Z Y U M

                                 Anasayfa
            
                        Bilim Kurulu
     
       Düzenleme Kurulu
       
                     Katılım

Başvuru Formu
U  L  U  S  A  L

Antik Yunan'da Felsefe ve Çağımıza Etkileri

14-16 N i s a n 2010
AYDIN
DUYURULARουσια
   επιστημη
     ηθικη
       πολιτικα
   varlık
       bilgi
           etik
           politika
                          Sempozyum Afişi

                    Program
            
             Konaklama
     
       İletişim
        
Duyurular
25.01.2010- Bazı üniversitelerden gelen görüşler doğrultusunda, sempozyum için özet gönderme süresi bir hafta uzatılmıştır. Buna göre, ilgililer 01.02.2010 tarihine kadar özetlerini gönderebilirler.

18.03.2010- Sempozyum ücretinin yatırılması gereken hesabın IBAN numarasına Katılım linkinden ulaşabilirsiniz.

18.03.2010- Sempozyum Programına Program linkinden ulaşabilirsizin.

08.04.2010- Konaklama adreslerine Konaklama linkinden ulaşabilirsiniz.