Başvuru Ücretleri

Akademik amaçlı ve/veya uzmanlık tezi olarak yapılacak araştırmalar için etik kurul başvuru ücreti alınmaz.

Destekleyicisinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite araştırma fonu vs. ) olduğu durumlarda başvuru ücreti alınmaz.

Destekleyicisinin Adnan Menderes Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite araştırma fonu vs. ) olduğu durumlar dışındaki her türlü klinik araştırma başvurusu ( ilk başvuru, bilgilendirme, protokol değişikliği vs. )

için “Etik Kurul Değerlendirme Başvuru Ücreti” alınmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği şekilde ve aşağıdaki tabloda belirtilen başvuru ücretlerinin ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı numaralı hesaba “Etik Kurul Değerlendirme Ücreti” adı altında yatırılması gerekmektedir.

IBAN: TR730001000033396214225028

2021 yılı başvuru ücretleri


Ücret Yatırılması Gereken Önemli Değişiklik Başvuruları

1. Araştırma protokolüne ilişkin değişiklik (İdari değişiklikler ve araştırma ürünlerine ait seri numarası ve son kullanma tarihi değişiklikleri hariç)

2. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formuna ilişkin değişiklik

3. Araştırma broşürüne ilişkin değişiklik (İlgili mevzuat gereğince Kurum onayı alınması gereken önemli değişiklikler)

4. Bütçe formuna ilişkin değişiklik

5. Sigortaya ilişkin değişiklik (Süre uzatma hariç)

6. Gönüllü sayısına ilişkin değişiklik

7. Acil güvenlik önlemlerine ilişkin değişiklik

8. Araştırmanın gerçekleştirilme şekli veya yönetiminde değişiklik

9. Koordinatör (Tek merkezli araştırmalarda sorumlu araştırmacı) değişikliği

10. Destekleyici değişikliği

11. Yasal temsilci değişikliği

12. Başvuru sahibi değişikliği

13. Araştırma/çalışma merkezi değişikliği

14. Araştırma/çalışma merkezi ilavesi

15. Araştırma/çalışma merkezi çıkartılması

16. Araştırmaya ait temel görevlerin devrinde değişiklik


Okunma Sayısı : 0 Son Okunma : 28.9.2022 10:54

Başvuru Ücretleri/Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi