Başvurular

ETİK KURULA BAŞVURU USÜLLERİ

Başvuru sırasında dosyaların eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir. Gerekli bilgi ve formlara web sayfamızdan ulaşılabilir. Başvuru dosyalarının, teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikleri incelenecek, eksiklik bulunmaması halinde, incelemeye alınmak üzere sıraya konulacaktır. Eksiklik belirlenen başvurulara 15 gün içinde eksiklik bildirimi yapılarak, başvuru sahipleri tarafından eksiklikleri giderildikten sonra incelemeye alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların sayfamızda bulunan başvuru formlarını kullanması gerekmektedir. Ancak bu başvurularda daha önce bu çalışmayla ilgili olarak bir başka etik kurula başvuruldu ise, buna ilişkin sonuç kararının tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.
Başvuru esnasında tüm evrakların dosya içinde ve sorumlu araştırmacının başvuru üst yazısı ile teslim edilmesi gerekmektedir. Dosya üzerine hangi araştırma türü için form doldurarak başvurulduğu yazılmalıdır.     Uluslararası çalışmalarda, dosyanın Türkçe hazırlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen konulara ek olarak, başvuru dosyasında bulunan tüm belgelerin yer aldığı iki adet Flash Bellek (minimum 4 GB) başvuru dosyasına eklenmelidir.
Etik kurul toplantılarında görüşülen karar yazıları doğrudan başvuruda bulunan araştırmacıya teslim edilecektir.
Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda görüşülerek, düzeltme alan dosyaların “Etik Kurul Düzeltme / Değişiklik Formu Üst Yazısı”  ile ve gerekli düzeltmeler yapılarak yeniden gönderilmesi ve gündeme alınması gerekmektedir.

Şüpheli advers olay (SUSAR) ve Ciddi Advers Olay Bildiriminin “Sağlık Bakanlığı ve  Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna mutlaka bir yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. 

Başvurudan sonra gerekli görüldüğü takdirde araştırmacının, çalışmasını 5 dakikalık sunum halinde Etik Kurula sunması istenebilir.

Aranacak numara: 0256 220 70 00 - 7092 dir.  Kargo ile evrak / dosya alınmamaktadır.  Etik kurulumuzun başvuru koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Doç. Dr. Özlem KOCATÜRK

ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı 

 


Okunma Sayısı : 0 Son Okunma : 4.10.2022 15:51

Başvurular/Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi