Anasayfa

             T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 04.01.2017 tarih ve 66485422-514.10-E.3495 sayılı yazısı ile onay almış ve ilk toplantısını 18.01.2017 tarihinde yaparak göreve başlamıştır. Etik kurulumuz çalışmalarını 06.08.2014 tarihinde yayınlanan “Klinik araştırmalar ve biyoyararlanım – biyoeşdeğerlik çalışmaları etik kurullarının standart çalışma yöntemi esasları” ve ilgili diğer mevzuata göre yürütecektir.

       Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç, klinik ilaç çalışmaları, tıbbi cihaz çalışmaları, klinik çalışmalar, retrospektif çalışmalar, girişimsel ve girişimsel olmayan çalışmaları değerlendirecektir.

       Klinik araştırmalar için Etik kurulumuza yapılan başvuruların araştırmanın başlamasından önce yapılması gereklidir. Araştırmaya başlandığının belirlenmesi halinde dosya hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Ayrıca yapılan başvuru kabul edilmiş ve etik kurul onayı alınmış olsa bile başvurunun çalışmaya başlandıktan sonra ya da çalışma bittikten sonra etik kurul onayı aldığının belirlenmesi halinde verilmiş olan etik kurul onayı iptal edilecektir.

    Etik kurulumuz sadece Kurumumuzun Diş Hekimliği alanında yapılacak araştırmaların başvurularını kabul edecektir.


Okunma Sayısı : 0 Son Okunma : 5.10.2022 07:31

Anasayfa/Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi