Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı
 
.
.
ANA SAYFA
AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ
KURUMSAL DEĞERLENDİRME PROGRAMI
DEĞERLENDİRME AŞAMALARI
ADÜ KURUMSAL DEĞERLENDİRME PROGRAMI
ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU
EUA DEĞERLENDİRME RAPORU
IEP SELF EVALUATION REPORT
IEP EVALUATION REPORT
İLETİŞİM
ALBÜM
İletişim! eua@adu.edu.tr
ARA
Google 

KURUMSAL DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Institutional Evaluation Programme, IEP 
Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP/KUDEP) Avrupa Üniversiteler Birliği’nin (EUA) bağımsız bir üyelik hizmetidir. Kurumsal Değerlendirme Programı (KUDEP/IEP); yüksek öğrenim kurumlarının, tecrübeli Avrupa yüksek öğrenim liderlerinden oluşan bir takım tarafından yapılacak kapsamlı bir değerlendirmeden azami şekilde istifade etmelerini ve bu kurumlardaki mevcut usul ve süreçlerin uluslararası anlamda en iyi uygulamalara göre gözden geçirilebilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Amaç, söz konusu değerlendirmelerin stratejik yönetim ve iç kalite kültürlerini geliştirmede katılımcı kurumlara destek olmasıdır.
 
KUDEP, kurumsal karar verme süreçlerine ve yapılarına; stratejik gelişimin faydasına odaklanmaktadır. Program, iç kalite süreçleri ile bunların kurumun stratejik konumlandırılmasında kullanılması arasındaki uygunluğu değerlendirmektedir. KUDEP değerlendirmeleri, biçimlendirici bir yönelime sahiptir. Örnekse, söz konusu değerlendirmeler kurumların gelişme ve güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. KUDEP, yargıda bulunma, akredite etme, derecelendirme ve kurumları kıyaslama amacı gütmez.
 
Kurumsal bağlama dair kavrayışı sağlamak ve iç yönetişim, yönetim süreçleri ile kalite düzenlemelerinin etkinliğini artırmak adına tavsiyede bulunmak maksadıyla kurumun bakış açısıyla değerlendirmeler yapılır. Böylelikle, değerlendirme kurumun gereksinimlerine, misyonuna, kültürüne ve durumuna karşı duyarlıdır ve kurumun gelişmesini vurguladığı için geleceğe yöneliktir.
 
KUDEP Değerlendirme Takımı; rektör ya da rektör yardımcılarından (faal ya da eski), bir öğrenci ile takım koordinatörü olarak görev yapan üst düzey bir yüksek öğrenim uzmanından meydana gelir. Takım üyeleri uluslararası ve Avrupalı bir bakış açısı ortaya koyarlar; her biri farklı bir ülkedendir ve hiçbiri katılımcı kurumun kendi ülkesinden değildir. Takım üyeleri (takım koordinatörü dışında) KUDEP çalışmaları için ücret almaz; programın gereği ve amaçlarına bağlılıkla, değerlendirilen kurumun gelişmesine katkıda bulunma isteğiyle hizmet ederler.
 
İlk ziyaret esnasında Değerlendirme Takımı kurum ve çevresi ile tanışır. İkinci ziyarette ise, genellikle iki ay sonra, odak noktası kurumun stratejik politikaları ile kalite prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığını, nasıl ve ne kadar etkin bir şekilde uygulandığını tespit etmeye yöneliktir.
 
Takımın esas kaygısının yardımcı ve yapıcı olmak olduğu vurgulanmalıdır. Takım üyeleri, dikkatli bir şekilde hazırlanmış sorular ile görüşmeleri yönlendirmeye hazırlıklı geleceklerdir. Oturumların etkileşimli olması beklenir. Kurum üyeleri tarafından hiçbir resmi sunum yapılmamalıdır.
 
Değerlendirme Takımı’nın kanaat ve tavsiyeleri kuruma sunulacak olan ve ardından KUDEP (IEP) resmi internet sayfasında yayımlanacak olan bir raporda toplanır.
 
KUDEP tarafından 1994’ten beri 40 ülkede (çoğunlukla Avrupa; ayrıca Latin Amerika ve Güney Afrika) 250’nin üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmeler, her tip ve çeşitteki yüksek öğrenim kurumunu kapsamaktadır: Devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler, teknik okullar, kapsamlı ve uzmanlaşmış kurumlar, sanat ve müzik okulları.
.

[ Önceki Sayfaya Geri Dön ]

Bu konu en son 16 Mayıs 2022 (03:57) tarihinde okunmuştur
Konu toplam 2442 kişi tarafından okunmuştur.
Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı Ziyaretçi İstatistikleri
. Site Sorumluları