AYDIN ADNAN  MENDERES  ÜNİVERSİTESİ  TIP  FAKÜLTESİ 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Tip Fakültesi

 

DUYURU !

ARAŞTIRMACILARIN;

 TÜBİTAK/ADÜBAP

PROJE  ÖNERİLERİ  İÇİN  GEREKLİ ETİK KURUL KARARINI BURALARA BAŞVURMADAN

ÇOK ÖNCESİNDEN  ALMASI  HUSUSU  ÖNEMLE  DUYURULUR.

 

BAŞVURU FORMLARI

 

 

 

 

DİĞER BELGELER

(Önemli Değ./Bilgi. Formu,

Yıllık Bildirim ve Sonuç Raporu)

 

 

SORUMLU ARAŞTIRICILARIN DİKKATİNE !

Etik  Kurul Uygunluk Onayı      (nihai onay)  çalışma  bittiğinde  verilen  bir  onaydır. Çalışma başvurusunun başlangıcında  verilen  onay çalışmaya  başlama  izini  olup, çalışma bittiğinde  Etik kurulun istediği  Sonuç Raporu  ve  ekli diğer belgeler (BGOF (Bilgilendirilmiş  Gönüllü  Olur  Formu) ve ORF (Olgu Rapor Formu) lerin  gelmesi ve değerlendirme sonrasında  Etik Kurul Uygunluk Onayı’nın verileceği  bilinmelidir. Bkz. Form 2’nin 11.1 (son bölümü)

 

 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel  Olmayan  Klinik Araştırmalar Etik  Kurulu  Yönergesi, Üniversitemiz  Senatosunun

28.12.2011 tarih ve  2011/20 sayılı  oturumunda  kabul  edilmiş  ve  yürürlüğe  girmiştir.

 

ADÜ TIP FAK. 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ 

YÖNERGEMİZ  GEREĞİ  AŞAĞIDAKİ ARAŞTIRMALAR  ETİK KULUMUZA  BAŞVURACAK,  BUNUN  DIŞINDAKİ  ÇALIŞMALAR  İÇİN   ADÜ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU’NA BAŞVURULACAKTIR.

a-   Tüm gözlemsel çalışmalar (gözlemsel ilaç ve gözlemsel tıbbi cihaz çalış. hariç)

b-   Anket çalışmaları

c-  Dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılan retrospektif arşiv taramaları ve benzeri gözlemsel çalışmalar

d-   Kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve  radyoloji koleksiyon  materyalleriyle  veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak çalışmalar

e-   Hücre veya doku kültürü çalışmaları

f-    Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyalle yapılacak araştırmalar

g-   Hemşirelik faaliyetlerinin sınırı içerisinde yapılacak araştırmalar

h-   Gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları

i-    Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar

j-     Antropometrik  ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar

k-    Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi İnsana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak olan tüm araştırmalar

 

YÖNERGEMİZ  GEREĞİ;

Madde  6b- Etik Kurul araştırma başvurusunu değerlendirme sürecinde şunları öncelikle dikkate alır.

I- Araştırmadan beklenen yarar ve risklerin analizi,

II- Araştırmanın orijinalliği,

III- Araştırmanın gerekçesi ve amacı

IV- Araştırmayı yapacak sorumlu araştırmacı ve yardımcılarının araştırma konusuna uygunluğu

V- Araştırmanın bilimsel verimliliği

VI- Araştırma projesinin usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığı,

VII- Gönüllü olurunun yöntemi, içeriği, uygunluğu

VIII- Maddi destekçisi olan çalışmalarda bu konuda etik kurallara uyulup uyulmadığı.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  KURUL ÜYELERİ   

 

Toplantı Takvimi

TOPLANTI TARİHİ

26.09.2019 (Başvuru son günü 20.09.2019-12.00)

(Düzeltme başvuru 25.09.2019- saat 12.00’ye kadar)

(10.10.2019 tarihli toplantı için yeni başvuru son günü  04.10.2019.-12.00)

Etik  Kurul  Toplantıları normal  şartlarda  15’er  gün  arayla  Perşembe  günleri  yapılmaktadır.

       SORUMLU  ARAŞTIRICILARIN DİKKATİNE !

 

Araştırmacıların/Destekleyicinin, Kurulumuza yapacakları başvurularda sorun yaşamamaları  için, bu sayfa aracılığıyla ulaşacakları başvuru formlarını doldurduktan sonra, hem ıslak imzalı formların çıktıları hem de 2 adet  CD'yi (tüm  belgeler  basılı belgelerle birebir aynı olarak kaydedilmiş) başvuru beyaz klasörüne koyarak 1  nüsha halinde Etik Kurul Sekreterliğine başvuru esnasında sunmaları gerekmektedir.

 

Başvuru kabul tarihi, Etik Kurul toplantı tarihinden en az beş  (5) işgünü öncesine kadar olup, bu süre içinde teslim edilen başvurular gündeme alınacaktır. Ancak gündem 15 adet ilk başvuru dosyası ve 20 adet bilgilendirme ile sınırlandırılmış olup, Kurulumuza giriş tarihine göre sayının üzerinde kalan başvurular bir sonraki toplantı gündemine alınacaktır.

 

İLETİŞİM

 Etik  Kurul Sekreterliği

 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Merkez Kampüsü Kepez Mevkii- AYDIN

 

Tel   : (256) 225 31 66

Faks: (256) 212 31 69

goetik@adu.edu.tr