BAŞVURU SÜRECİ

* Her ayın ikinci Cuma günü mesai saati bitimine kadar eksiksiz teslim edilen dosyalar, ilk kurul toplantısı gündemine alınır.

* Kurul, her ay en az bir kere toplanır.  

* Başvuru dosyası (İndirmek için tıklayın);

       İmzalı bir nüsha,

       Ekinde CD,

       Dar kırmızı klasörle,

       Her form ayrı poşet dosyaya konularak Etik Kurul Sekreteryasına teslim edilmelidir.

*Sekreterya; Gönül YARDIM-Eğitim Fakültesi Dekanlığı-214 20 74/1550'den ulaşabilirsiniz.

* Etik Kurul Toplantı Takvimi aşağıdaki dosyadadır.


2018 YILI TOPLANTI GÜNLERİ.docxAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu © 2016
Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu/Adnan Menderes Üniversitesi